Ejendomskontorerne

Frederiksborg Boligselskab har pr 1. juni 2017 kun ét ejendomskontor, der servicerer beboerne i alle afdelinger.
På ejendomskontoret kan vi hjælpe dig med både svar på spørgsmål og praktiske opgaver. 

Ejendomskontor Grønnegade

Kære beboere

På ejendomskontoret bakker vi op om de tiltag som anbefales af KAB, regering og sundhedsmyndigheder om at medvirke til at begrænse smittespredningen af Covid19.

På grund af pladshensyn på ejendomskontoret vil det derfor være lukket for personlig henvendelse på ejendomskontoret med mindre man har lavet en aftale.

Når man møder på ejendomskontoret, på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt at du følger personalets anvisninger.

Det er også muligt at kontakte ejendomskontoret via mail ek-hilleroed@kab-bolig.dk  – eller telefon nr. 48 24 03 40 – brev eller ved benyttelse af vores beboer app.

Ovenstående træder i kraft fra mandag den 2. november 2020 og vil indtil videre gælde til den 21. April 2021

Vi håber på jeres forståelse for at indføre dette tiltag


Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00
Samt tirsdag og torsdag kl. 13.00 - 14.00

 

Akutliste for Grønnegade

I tilfælde af et AKUT opstået problem uden for normal arbejdstid, kan du henvende dig til firmaerne nedenfor. Denne akutliste må kun anvendes, hvis det er tale om et AKUT opstået problem. Det vil sige, at hvis du har rekvireret en håndværker via AKUT listen, og problemet viser sig, at det kunne have ventet til næstkommende arbejdsdag, at så kommer du selv til at betale regningen

Strøm
Selskov El
T 48 20 73 00, hvor der henvises til et mobilnummer.

Vand og varme
VVS v/Allan Kristiansen
T 48 28 62 40 - tryk 0

Snedker/Tømrer
Ole Jepsen A/S
T 45 88 31 00

Kloak
KFH Kloak Aps
T 22 10 65 40

Låse/Nøgler
Sjællands Sikrings Center
T 27 15 44 30

Stormskade
Dansk bygningskontrol Nordsjælland
T 72 28 28 19 (døgnvagt)

Elevatorfirma
ThyssenKrupp
T 70 13 08 08

 

Akutliste for Havrevangen

I tilfælde af et AKUT opstået problem uden for normal arbejdstid, kan du henvende dig til firmaerne nedenfor. Denne akutliste må kun anvendes, hvis det er tale om et AKUT opstået problem. Det vil sige, at hvis du har rekvireret en håndværker via AKUT listen, og problemet viser sig, at det kunne have ventet til næstkommende arbejdsdag, at så kommer du selv til at betale regningen.

Frederiksborg Boligselskab har indgået aftale med Dansk Bygningskontrol Nordsjælland A/S om døgnvagt som omfatter akut assistance samt udbedring ved storm, brand, vandskade, hærværk og lignende skader på Havrevangens bygninger og / eller løsøre. Dansk Bygningskontrol Nordsjælland kontaktes på telefon 72 28 28 19.

El
OH Multiservice
T 30 30 42 31

VVS
v/Allan Kristiansen
T 30 76 50 05 eller 30 76 50 04

Kloak
Sejersten kloakservice
T 20 13 23 93

Kloak
KFH Kloak Aps
T 22 10 65 40

Låse/nøgler
Sjællands Sikrings Center
T 27 15 44 30

Stormskade
Dansk Bygningskontrol Nordsjælland
T 72 28 28 19 (døgnvagt)