Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Frederiksborg Boligselskab. 
Organisationsbestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger.

Se listen over vores nuværende organisationsbestyrelse

Hvordan bliver man valgt til organisationsbestyrelsen?

Medlemmer til organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde.