Afdelingsbestyrelsen

Hver boligafdeling har en afdelingsbestyrelse, der er valgt af dig og dine naboer på et beboermøde. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at varetage alle beboeres interesser og træffe de daglige beslutninger vedrørende boligafdelingen.

Afdelingsbestyrelsen sørger for at de aktiviteter og ønsker, der er blevet vedtaget i årets budget, bliver igangsat.

En af hovedopgaverne er også at sørge for at undersøge rammerne og eventuelle økonomiske konsekvenser for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde. Dog kan forslag godt gå direkte på beboermødet uden afdelingsbestyrelsens behandling – det vil typisk være forslag uden større økonomiske konsekvenser.

Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til, om forslagene skal godkendes. Afdelingsbestyrelsen kan således medvirke til, at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.

Afdelingsbestyrelsen mødes typisk en gang hver / hver anden måned. På mødet drøfter man afdelingens drift og tager stilling til aktuelle spørgsmål.

Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelse

Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et beboermøde. På mødet kan alle myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Du skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du er interesseret i dit boligområde, og at du er klar på at repræsenterer de andre beboere og varetage deres interesser.