Råderet for Stutterivænget

Råderetten giver dig mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Ændringer skal dog godkendes, inden du går i gang. Henvend dig på ejendomskontoret for at høre mere.

Udvidet råderet inde i boligen - Stutterivænget
Udvidet råderet udenfor boligen - Stutterivænget
Generelt om boligændringer og boligforbedringer i en almen bolig - Stutterivænget
Den legale råderet - Stutterivænget

Installationsretten er forskellig fra råderet i og med, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig. Der kan også kræves retablering ved fraflytning.
Du skal altid give KAB besked, inden du foretager installationen.

Installationsretten for Stutterivænget