Hillerødsholm

Boligerne ligger på Selskovvej 24 A-D og 26 E-H.

Afdelingen er beliggende i et grønt område tæt op af Frederiksborg Slot og Indelukket.

Afdelingen er opført i 1947 som etagehuse i 2 blokke og der er 48 lejemål fordelt på
33 - 2 rumsboliger, 12 - 3 rumsboliger og 3 - 4 rumsboliger.

I afdelingens lejemål er der tilhørende et komfur.

Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, 1 hund eller 1 kat, husdyr skal registreres ved ansøgning til ejendomskontoret.

Afdelingen benytter vedligeholdelsesordning A.

Alle lejligheder har en inde liggende altan til havesiden.

Friarealer er dels græs-og grusbelagt.

Der er begrænset parkeringspladser til rådighed på nordsiden af blok 24 A–D samt ud for gavl ved blok 26 E-H.

Der er 2 vaskerier som ligger i kælderen med 8 trin ned.

Afdelingens beboere kan leje Stutterivængets eller Havrevangens beboerlokale.

Det er i 2022 besluttet at gennemføre en helhedsplan med en huslejestigning på 19,70 %.