Hillerødsholm

Afdelingen er beliggende i et grønt område op til Indelukket og anlægget omkring Frederiksborg Slot. Afdelingen ligger tæt ved en anden af boligorganisationens afdelinger, Stutterivænget.

Alle lejligheder har indeliggende altan til havesiden.
Friarealer er dels græs-, dels grusbelagt.
Parkering sker på nordsiden af blok A samt ud for gavl på blok B, hvor der er anlagt en minihave.
Vaskeri ligger i kælder med 8 trin ned. Afdelingens beboere benytter Stutterivængets beboerlokale.

Boligerne ligger på Selskovvej 26A - H