Råderet for Havrevangen

Råderetten giver dig mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Ændringer skal dog godkendes, inden du går i gang. Henvend dig på ejendomskontoret for at høre mere.

Råderet inde i boligen - Havrevangen
Råderet udenfor boligen - Havrevangen
Generelt om boligændringer og boligforbedringer - Havrevangen
Den legale råderet - Havrevangen

Installationsret for Havrevangen

Installationsretten er forskellig fra råderet i og med, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig. Der kan også kræves retablering ved fraflytning.
Du skal altid give KAB besked, inden du foretager installationen.

Installationsret for Havrevangen