Fælleshuset

Havrevangens fælleshus set udefra Entreen for Havrevangens fælleshus

Havrevangens fælleshus bordopstilling fra en anden vinkel  Havrevangens fælleshus med bordopstilling  Havrevangens Fælleshus - Køkken

Leje og depositum

Der betales et depositum på 500,- kr. per sammenhængende lejeperiode, uanset lejeperiodens længde. Lejeperioden er:

Et døgn, 24 timer, fra kl. 10.00 til kl. 10.00 den følgende dag, uanset ugedag
Et lille arrangement (fx børnefødselsdag), maks. 6 timer mellem kl. 7.00 og kl. 23.00 på en hverdag, (skal man leje mere end 6 timer, er det minimum et døgn).

Et døgn: Leje 500 kr. + depositum 500 kr. = samlet 1000 kr.

Et lille arrangement: Leje 200 kr. + depositum 500 kr.  = samlet 700 kr.  

 

(Ovenstående priser gælder kun beoere i Havrevangen)

 

Vilkår for leje og brug af fælleshuset

 • Kun beboere i Havrevangen og Frederiksborg Boligselskabs afdelinger (se nederst om pris mv. for beboere i andre afdelinger) kan leje fælleshuset. Arrangementer for alle i Havrevangen er gratis, men punkt 6-9 er gældende. Leje af fælleshuset ved begravelse af beboer i Havrevangen er gratis.
  Fælleshuset kan ikke lejes nytårsaften.  
 • Leje og depositum skal betales til driftslederen mindst én uge før udlevering af nøgle. 
  Vi gør opmærksom på, at ved betaling (som foregår på ejendomskontoret Grønnegade 4B) bedes der betalt kontant og med det lige beløb. Der kan ikke veksles på ejendomskontoret.
 • Ansøgning om leje af fælleshuset kan kun ske ved brug af denne kontrakt.
 • Ved en eventuel prioritering mellem ansøgninger om brug af fælleshuset, er den dato (og eventuelt klokkeslæt), hvor driftslederen har modtaget den korrekt udfyldte kontrakt, afgørende.  
 • Ved annullering af lejeaftalen mindre end fire uger før lejeperiodens start betales 100,- kr. i gebyr.
 • Såvel opstilling/forberedelse som oprydning/rengøring skal udføres i det lejede tidsrum.
 • Husdyr må ikke medtages i fælleshuset.
 • Lejeren skal tage hensyn til ejendommens øvrige beboere. Døre og vinduer skal holdes lukkede efter midnat, og støj skal begrænses – særligt uden for fælleshuset. Brugeren er erstatningspligtig for skader på husets lokaler, inventar, installationer, o.l. og har pligt til at erstatte bortkomne eller ituslåede effekter. Brugeren er ligeledes erstatningspligtig for skader på ejendommens øvrige områder, hvis skaderne er forvoldt af brugerens gæster.
 • Fælleshuset skal afleveres i rengjort stand: køkken og møbler skal være rengjorte, alt service skal være sat på plads, affaldsspandene skal være tømte, og der skal i øvrigt være gjort rent. Borde og stole skal stå som angivet på plantegningen i køkkenet. Alle vinduer og døre skal være lukkede og låstIngen effekter må fjernes fra fælleshuset.
   

Hvis driftslederen vurderer, at ovenstående ikke er i orden, tilbageholdes depositum!

 

Leje af fælleshus på tværs i Frederiksborg Boligselskab

Beboere i andre afdelinger i Frederiksborg Boligselskab kan også leje fælleshuset. Vi kan også leje fællshus i de andre afdelinger:

Organisationsbestyrelsen har på møde maj 2013 besluttet, efter forslag fra Havrevangens bestyrelse, at alle kan leje fælleshus i de andre afdelinger i Frederiksborg Boligselskab, og de kan leje hos os. Dog er prisen dobbelt op for beboere fra andre afdelinger. Man kan tidligst leje tre måneder før arrangementet. De andre afdelinger har haft mulighed for at leje hos os gennem længere tid, men det har været meget begrænset med udlejninger.