Fælleshuset

Havrevangens fælleshus set udefra Entreen for Havrevangens fælleshus

Havrevangens fælleshus bordopstilling fra en anden vinkel  Havrevangens fælleshus med bordopstilling  Havrevangens Fælleshus - Køkken

Leje


Lejeperioden er:

Et døgn, 24 timer, fra kl. 10.00 til kl. 10.00 den følgende dag, uanset ugedag.

Et lille arrangement (fx børnefødselsdag), maks. 6 timer mellem kl. 7.00 og kl. 23.00 på en hverdag, (skal man leje mere end 6 timer, er det minimum et døgn).

Alle andre afdelinger end Havrevangens beboere betaler dobbelt leje.

Beboere havrevangen, et døgn:                                                                    Leje 500 kr.
Beboer andre afdelinger end Havrevangen et døgn:                                        Leje 1.000 kr.

Beboere Havrevangen, et lille arrangement:                                                  Leje 200 kr.   
Beboer andre afdelinger end Havrevangen et lille arrangement:                      Leje 400 kr.

Lejen skal indbetales til Danske Bank på reg.nr. 1551, konto: 3534097417. Du bedes ved afhentning af nøglen have en kvittering med for betaling af lejen.  

Det er blevet besluttet, at der ikke opkræves depositum, det betyder at der eventuelt opkræves en ekstra betaling efter arrangementet jf. vilkår for leje og brug af fælleshuset.

Jeg er bekendt med vilkår for leje og brug af fælleshuset og forpligter mig til at rette mig efter disse.   

 

Vilkår for leje og brug af fælleshuset

 • Kun beboere i Havrevangen og Frederiksborg Boligselskabs afdelinger (se nederst om pris mv. for beboere i andre afdelinger) kan leje fælleshuset. Arrangementer for alle i Havrevangen er gratis, men punkt 6-9 er gældende. Leje af fælleshuset ved begravelse af beboer i Havrevangen er gratis.
  Fælleshuset kan ikke lejes nytårsaften.  
 • Leje og depositum skal betales til driftslederen mindst én uge før udlevering af nøgle. 
  Vi gør opmærksom på, at ved betaling (som foregår på ejendomskontoret Grønnegade 4B) bedes der betalt kontant og med det lige beløb. Der kan ikke veksles på ejendomskontoret.
 • Ansøgning om leje af fælleshuset kan kun ske ved brug af denne kontrakt.
 • Ved en eventuel prioritering mellem ansøgninger om brug af fælleshuset, er den dato (og eventuelt klokkeslæt), hvor driftslederen har modtaget den korrekt udfyldte kontrakt, afgørende.  
 • Ved annullering af lejeaftalen mindre end fire uger før lejeperiodens start betales 100,- kr. i gebyr.
 • Såvel opstilling/forberedelse som oprydning/rengøring skal udføres i det lejede tidsrum.
 • Husdyr må ikke medtages i fælleshuset.
 • Lejeren skal tage hensyn til ejendommens øvrige beboere. Døre og vinduer skal holdes lukkede efter midnat, og støj skal begrænses – særligt uden for fælleshuset. Brugeren er erstatningspligtig for skader på husets lokaler, inventar, installationer, o.l. og har pligt til at erstatte bortkomne eller ituslåede effekter. Brugeren er ligeledes erstatningspligtig for skader på ejendommens øvrige områder, hvis skaderne er forvoldt af brugerens gæster.
 • Fælleshuset skal afleveres i rengjort stand: køkken og møbler skal være rengjorte, alt service skal være sat på plads, affaldsspandene skal være tømte, og der skal i øvrigt være gjort rent. Borde og stole skal stå som angivet på plantegningen i køkkenet. Alle vinduer og døre skal være lukkede og låstIngen effekter må fjernes fra fælleshuset.
 • Hvis ejendomskontoret vurderer, at ovenstående ikke er i orden, vil der efterfølgende blive opkrævet en ekstra betaling for lejen. Det samme vil gælde for eventuelt ødelagte genstande.
   

 

 

Leje af fælleshus på tværs i Frederiksborg Boligselskab

Beboere i andre afdelinger i Frederiksborg Boligselskab kan også leje fælleshuset. Vi kan også leje fællshus i de andre afdelinger:

Organisationsbestyrelsen har på møde maj 2013 besluttet, efter forslag fra Havrevangens bestyrelse, at alle kan leje fælleshus i de andre afdelinger i Frederiksborg Boligselskab, og de kan leje hos os. Dog er prisen dobbelt op for beboere fra andre afdelinger. Man kan tidligst leje tre måneder før arrangementet. De andre afdelinger har haft mulighed for at leje hos os gennem længere tid, men det har været meget begrænset med udlejninger.