Afdelingsbestyrelsen i Løngangshuset

Der er for tiden ingen afdelingsbestyrelse.

Den daglige drift varetages af organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret.