Ejerforeningen

Ejerforeningen består af Hillerød kommune, Frederiksborg Boligselskab og administrationen varetages af KAB

Den daglige drift varetages af Frederiksborg Boligselskab, plejehjemsledelsen og Hillerød kommune.